Сглобяемите къщи са „липсващото звено“ в развитието на строителството

Макар да ги приемаме за даденост, модерните и функционални конструкции са плод на дългогодишна работа и развитие.

Строителството е една от основните и най-важни човешки дейности. Като такава се опира на опита и изграждан в продължение на години впечатляващ корпус от проекти и техники за подобряването качеството и стабилността на сгради, инфраструктура, съоръжения и други.Резултатът от усилията на проектанти, инженери и строители са сглобяемите къщи evtindom , които могат да се превърнат в дом за всеки на повече от атрактивна цена.
Сглобяемите къщи са

Развитието на строителството и понижението на крайната цена е релевантно на модернизирането и оптимизирането на строителните практики и процеси.
Неспециалистите, които нямат познания в сферата, често свързват сглобяемите къщи с нисък клас временни постройки, но ще се изненадат, че именно те са „липсващото звено“ в строителния бизнес, защото могат да се ползват като еталон за качествено и модерно изграждане. Фирма evtindom има изключително представяне на пазара в проектирането и строежа на сглобяеми къщи. Посещението на вече завършени проекти е поредната възможност да се убедите в качеството и издържания естетически вид на сглобяемите къщи. Сглобяемите къщи заемат повече от 70% почетен дял в строителният бизнес на САЩ, тъй като се предпочитат главно поради 3 параметъра: по-ниска цена, гаранция от над 50 години и гъвкавост по отношение на естетическия вид.

У нас сглобяеми къщи се превръщат все по-често в успешни решения за бизнеса и семейния уют. От evtindom приемат строителството като своя мисия и затова предлагат висококачествени сглобяеми къщи с висока земетръсна устойчивост, енергийна ефективност, шумоизолация. Предимствата на сглобяемата къща се дължат на използваната при тях техника на сухо строителство, което спестява много допълнителни и технически остарели дейности в монолитното строителство. Резултатът е максимално рационализиране на разходите, кратък срок на изпълнение на проектите. Най-важното е, че можете да се нанесете веднага след приключване на проекта, защото изпълнението на сглобяема къща се прави до ключ.
Не на последно място гъвкавостта, която предлагат сглобяемите къщи, дава възможност за решения в екстериорния дизайн, отговарящи на желанията и личния проект на клиента.