При какви случаи се стига до детектор на лъжата?

Ако не можете да разберете каква е истината по даден казус, независимо дали става дума за личен или професионален проблем, без доказателства би ви било много трудно.

Все пак, понякога доказателствата са оскъдни или няма такива, въпреки, че логиката на нещата води в определена посока. За да откриете дали са истинни твърденията на някого можете да поръчате изследване с детектор на лъжата. При какви случаи се стига до детектор на лъжата? Както за разследване на кражби, измами, изтичане на информация, включително корупция или насили и много други, можете да се обърнете към услугите на Центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“. За по-големите фирми, където работят повече служители, се предлагат намаления или абонаментни цени, които са фиксирани в страниците на сайта.

При какви случаи се стига до детектор на лъжата?

Как се провежда самото изследване? То протича в няколко етапа. Основно място заема срещата с възложителя, която задава темите и въпросите в теста, на база на информацията по казуса. Тя се анализира и разглежда в детайли и колкото по-богата е – толкова по-добре. Следва изграждането на плана и интервюто с изследваните участници. Предтестовото интервю цели да запознае участниците с метода и с въпросите в теста. Освен това, така и специалистите се запознават с изследваните лица, като се осведомяват за тяхното здравословно състояние, дали взимат медикаменти и каква е степента им на адекватност. Използването на наркотични вещества е забранено, а и то може да доведе до пораждане на допълнителни съмнения. Сред често срещаните въпроси, относно изследването с полиграф, е дали напрежението от самия тест няма да окаже влияние на резултатите от теста. Отговорът е отрицателен по няколко причини. От една страна, критериите, които характеризират изричането на лъжа са различни от нервността или високото кръвно налягане и от друга, специалистът настройва апаратурата, на база на съответното емоционално състояние.

При какви случаи се стига до детектор на лъжата?

По време на цялото изследване с детектора на лъжата, се поддържа спокойна атмосфера и всички въпроси са оформени разбираемо за изследваните и са подготвени за еднозначни отговори – с „да“ или „не“. Отсъстват изненадващи или подвеждащи въпроси, които могат да притеснят или объркат изследваното лице. Тестът е доброволен – той се провежда само след писменото съгласие на изследваните лица. Услугите с детектор на лъжата могат да се използват по различни причини, както професионални, така и лични. Много големи компании, разчитат на полиграфа, когато правят подбор на своите служители, както и периодично, като превенция. Специалистите са убедени, че изследването с детектора на лъжата дава 100% точен резултат, още повече, че бива провеждано от висококвалифицирани специалисти, под супервизията на американски и български експерти, а техниката е професионална, произведена и сертифицирана от Lafayette. Вижте още за психофизиологичните изследвания на Detector-na-lajata.com и изберете сами дали си заслужава да се въртите в кръг от въпроси по даден заплетен казус, след като можете да достигнете до истината за няколко часа. Преценете сами.